Zespół

mgr Beata Grabińska

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w pracy psychoterapeutycznej z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych (kierowałam programem terapeutycznym dla osób uzależnionych 14 lat). Ponadto, od przeszło dwudziestu lat pracuję w kontakcie psychoterapeutycznym z osobami z rodzin dysfunkcjonalnych, osobami przeżywającymi trudności życiowe, osobami doświadczającymi urazu, przemocy. Od pięciu lat pracuję z parami, ostatnio stosując elementy metody Gottmanów, jednej z najbardziej efektywnych metod pracy z parą.

Dbając o profesjonalny charakter mojej pracy i jakość świadczonej przeze mnie pomocy psychoterapeutycznej stale się uczę. Odbywałam stypendia i staże w Danii, Niemczech, USA. Uczestniczyłam w szeregu warsztatów i szkoleń podnoszących moją wiedzę i umiejętności praktyczne.

W ciągu ostatnich lat wielokrotnie prowadziłam warsztaty i szkolenia dla osób zajmujących się pomaganiem innym. Szkoliłam psychologów w Rosji ucząc ich pracy psychoterapeutycznej z osobami doświadczającymi przemocy oraz z uzależnionymi sprawcami przemocy. W Polsce także prowadziłam szereg szkoleń ucząc pracy psychoterapeutycznej ze sprawcami przemocy oraz ofiarami przemocy. Ponadto prowadziłam szkolenia ucząc stosowania technik i metod NLP w pracy psychoterapeutycznej.

W 2006 r. otrzymałam Europejski Certyfikat Psychoterapii (The European Certificate Of Psychotherapy), który świadczy o spełnianym przeze mnie wysokim standardzie prowadzenia psychoterapii.

Posiadam także certyfikat Masters Of NLP i szereg innych.

mgr Agnieszka Staroszczyk – Susłowicz

Psycholog, psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień

Jestem psychologiem i psychoterapeutą, certyfikowanym terapeutą uzależnień. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Swoją drogę zawodową rozpoczęłam w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, gdzie przez ponad 12 lat pracowałam z osobami, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej z bardzo różnych powodów.

W praktyce oznaczało to konieczność nabywania umiejętności pomagania zarówno osobom doświadczającym problemów wynikających z zaburzeń psychicznych jak i tym, których ciężko doświadczał los. Warsztatu uczyłam się od starszych koleżanek, które oprócz wiedzy fachowej, potrafiły też zaszczepić we mnie rozumienie, jak ważna jest ciekawość drugiego człowieka. To ona właśnie pozwala zobaczyć świat w taki sposób, w jaki widzi go człowiek przychodzący po pomoc. Dzięki temu zwykle udaje się wyjść poza schematy myślenia i poszukiwać rozwiązań dopasowanych do potrzeb konkretnej osoby. A rozwiązań tych poszukuję w wielu miejscach. 

Terapii dorosłych i dzieci uczyłam się w Warszawskim Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej oraz na licznych kursach i szkoleniach (warsztat racjonalnej terapii zachowania czy dialogu motywującego) Ukończyłam także Studium Terapii Uzależnień oraz uzyskałam certyfikat Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii. Obecnie pracuję w zamkniętym oddziale dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych (narkotyki, leki, alkohol). Stale rozwijam się i uczę, pozostaję pod stałą superwizją. Poza uzależnieniem nadal zajmuję się głównie problematyką zaburzeń lękowych, depresji i szeroko rozumianego kryzysu. Od początku pracy do dziś niezmiennie ogromną wartością jest dla mnie rozwój osobisty – oczywiście mój, ale przede wszystkim ludzi, którym mam zaszczyt towarzyszyć w podróży zwanej terapią.

mgr Iga Rajczakowska

Psycholog, psychoterapeuta,

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie uzyskiwania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.  Ukończyłam psychologię, o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym we Wrocławiu. Wiedzę psychoterapeutyczną zdobywam w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagielońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Ukończyłam doskonalące studia podyplomowe z zakresu podstaw psychoterapii. Aktualnie poszerzam swoją wiedzę na studiach dotyczących szczegółowych zagadnień w psychoterapii.  Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Pracowałam zarówno indywidualnie, jak i grupowo z dziećmi, młodzieżą oraz całymi rodzinami w Polskim Stowarzyszeniu Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, gdzie zajmowałam się głównie osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaburzeniami emocji, zachowania, komunikacji, nadpobudliwością psychoruchową, deficytami w zakresie rozwoju poznawczego, społecznego, zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, odżywiania, niepełnosprawnością intelektualną, specyficznymi trudnościami w uczeniu się. W wyżej wymienionej placówce zajmowałam się także diagnozą psychologiczną oraz pracą terapeutyczną z rodzicami dzieci chorych. Do roku 2018r. byłam biegłym ad hoc z zakresu psychologii, przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim.

Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe wypracowałam między innymi na w:

 • XII Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży, 
 • Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, 
 • Oddziale terapeutycznym dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, 
 • Oddziale terapeutycznym dla osób uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych

…oraz na licznych kursach i szkoleniach, takich jak:

 • Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej, MMPI- II ,
 • Uzależnienia Behawioralne, zorganizowane przez Stowarzyszenia „Karan”,
 • Diagnoza psychologiczna w praktyce,
 • „Setting w pudełku”, czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci,
 • Praktyczne aspekty pracy z pacjentem,
 • Poradnictwo psychologiczne: praca z ofiarami i sprawcami przemocy, praca w ośrodku interwencji kryzysowej oraz ośrodkach pomocy rodzinie,
 • Studium Psychologii Sądowej, 
 • Profilowanie kryminalne nieznanych sprawców przestępstw,

Obecnie pracuję w oddziale zamkniętym dla osób dorosłych, głównie z zaburzeniami osobowości, uzależnionych, doświadczających przemocy, a także z dziećmi i młodzieżą. Swoją pracę zawodową poddaje regularnej superwizji.mgr Barbara Palczak

Dyplomowany muzyk i muzykoterapeuta

Jestem muzykiem i muzykoterapeutą.
Ukończyłam studia muzyczne, instrumentalne we Wrocławiu i podyplomowe w Niemczech.

Później przez wiele lat pracowałam w orkiestrze Opery Wrocławskiej, a od kilkunastu lat pracuję w Filharmonii Sudeckiej.W roku 2010 ukończyłam studia podyplomowe w zakresie Muzykoterapii, uzupełnione kursem Diagnozy i Terapii Autyzmu. Przez kilka lat brałam udział jako muzykoterapeuta w projektach warsztatowych w Sanatoriach Dolnośląskich pracując z grupami dorosłych, często z niepełnosprawnymi. Muzykoterapia ma zastosowanie zarówno w terapii grupowej jak i indywidualnej, na przykład w terapii wspomagającej dzieci za spektrum autyzmu.

Muzyka zmniejsza stres, łagodzi strach, dodaje energii i poprawia pamięć. Ponadto:

 • pozwala na docieranie do głęboko ukrytych konfliktów
 • wydobywa i aktywizuje emocje
 • poprawia nastrój
 • dostarcza pozytywnych przeżyć
 • daje szansę rozładowania napięcia
 • pomaga w nauce komunikacji pozawerbalnej

W sesji muzykoterapii może uczestniczyć każda osoba, bez względu na poziom jej umiejętności muzycznych.


palczak_big

Lek. med. Andrzej Dołhun

Lek. med. specjalista psychiatra

W ciągu ponad dwudziestoletniej praktyki lekarskiej zdobyłem wiedzę i doświadczenie w różnych dziedzinach psychiatrii, m.in. diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń psychotycznych, afektywnych( depresji, manii), lękowych, uzależnień czy zaburzeń otępiennych.

Konsultowałem pacjentów w Domach Pomocy Społecznej, udzielałem porad w Poradniach Zdrowia Psychicznego, Poradni Odwykowej, Poradni Zaburzeń Pamięci.

Przez wiele lat pracowałem w szpitalu psychiatrycznym we Wrocławiu (obecnie Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego), gdzie pełniłem funkcję zastępcy ordynatora w oddziale ogólnopsychiatrycznym. Jestem pogodnym, otwartym na ludzi i ich problemy człowiekiem.