Muzykoterapia

Z muzykoterapii korzysta się w celu:

Muzyka zmniejsza stres, łagodzi strach, dodaje energii i poprawia pamięć. Ponadto:

W sesji muzykoterapii może uczestniczyć każda osoba, bez względu na poziom jej umiejętności muzycznych.

Muzykoterapia w podejściu psychoterapeutycznym może być realizowana metodami:

  1. odreagowująco - wyobrażeniowymi oraz aktywizującymi emocjonalnie (muzyka jako wsparcie przy uzyskiwaniu zmian wyobrażeń)

  2. treningowymi (muzykoterapia indywidualna, muzyka jako pozytywne wzmocnienie terapii behawioralnej)

  3. relaksacyjnymi (z elementami wizualizacji)

  4. komunikatywnymi (terapie rodzinne, improwizacje z łatwo dostępnym materiałem muzycznym pozwalają uwidocznić istniejące relacje na mniej kontrolowanym poziomie niż słowa)

  5. kreatywnymi (poszukiwanie nowych, pozawerbalnych możliwości komunikacji)

  6. ekstatycznymi, estetyzującymi, kontemplacyjnymi (metod E.Lecourt tzw. "karmienia" dźwiękiem)

Muzykoterapia może być wykorzystywana zarówno w terapii indywidualnej, terapii rodzinnej (pomoc w nawiązywaniu dobrego kontaktu i wzajemnego zrozumienia) jak i w terapii grupowej (opanowanie nowych zachowań społecznych, współdziałania, otwierania się przed innymi, ufności, wzbudzania zaufania).