Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa daje możliwość poznania siebie i swoich reakcji na innych ludzi w bezpiecznych warunkach. Pozwala zrozumieć motywy własnych działań i daje szansę na lepsze, bardziej satysfakcjonujące życie.

Jeśli choć jedno z poniższych stwierdzeń odnosi się do Ciebie:

możesz skorzystać z psychoterapii grupowej oferowanej w naszym Gabinecie.