Psychoterapia małżeństwa, pary 

Warto zwrócić się po pomoc do specjalisty, psychoterapeuty, gdy w związku, w którym pozostajemy pojawiają się problemy, którym nie potrafimy samodzielnie, konstruktywnie  podołać. Liczenie, że" problem sam się rozwiąże", a "czas leczy rany", w większości sytuacji nie przynosi efektów, a wręcz pogłębia kryzys. Niektórzy specjaliści  twierdzą, że pary udają się po pomoc do psychoterapeuty o kilka lat za późno, co istotnie wpływa na rezultaty i czas  terapii.

Podstawowym, najbardziej ogólnym celem terapii pary jest polepszenie relacji między partnerami.

Osoby zgłaszające się na terapię oczekują, że pozwoli ona odbudować ich wzajemne stosunki. Zazwyczaj chcą podczas terapii rozmawiać o tym, w jaki sposób lepiej siebie rozumieć, jak lepiej się komunikować, jak skuteczniej rozwiązywać problemy, jak w sytuacjach konfliktowych dochodzić do konsensusu. Stopniowo uczą się siebie słuchać, wyrażać siebie w sposób zrozumiały dla partnera, mówić o potrzebach, marzeniach, prosić o wsparcie, oczekiwać konkretnej pomocy. 

Podczas terapii partnerzy pracują nad:

-ustalaniem wspólnych celów dla ich związku oraz ich realizacją

- ulepszaniem procesu komunikacji w związku -  uczą się  spoglądać na sytuacje z perspektywy partnera , nadawania im znaczeń istotnych dla partnera; budują przestrzeń, w której bezpiecznie wyrażają swoje refleksje i odczucia, określają swoje wartości , potrzeby i znaczenia; 

- pogłębianiem więzi emocjonalnej

- w sytuacji ostrego konfliktu ustalają możliwe dla nich sposoby rozwiązania sytuacji - z separacją czy rozwodem włącznie