Jak pomagamy?

Prowadzimy:

 • Psychoterapię indywidualną
 • Psychoterapię par i rodzin
 • Psychoterapię dzieci i młodzieży
 • Diagnozę psychologiczną
 • Muzykoterapię
 • Trening relaksacyjny
 • Konsultacje psychiatryczne

Komu pomagamy?

 • osobom doświadczającym przemocy
 • osobom w kryzysie
 • dorosłym dzieciom alkoholików
 • dorosłym dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych
 • osobom uzależnionym i współuzależnionym
 •  osobom mającym problemy w relacjach
 • osobom cierpiącym w konsekwencji doświadczania stresu
 • osobom z zaburzeniami nastroju np. depresją
 • rodzinom i parom w kryzysie
 • osobom z zaburzeniami lękowymi
 • dzieciom z trudnościami rozwojowymi
 • młodzieży z problemami okresu dorastania